تبلیغات
مطالب جدید و خواندنی تاریخ جغرافیا و اجتماعی - آیا میدانید؟؟؟
مطالب جدید و خواندنی تاریخ جغرافیا و اجتماعی
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


با سلام خدمت شما بازدیدكننده گرامی ، به این وبلاگ خوش آمدید . لطفا برای هرچه بهتر شدن مطالب این وبلاگ ، ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه سازید و به ما در بهتر شدن كیفیت مطالب وبلاگ یاری رسانید .

مدیر وبلاگ : رخشان نیا
مطالب اخیر
نویسندگان
اشویی به معنی پاكی در اندیشه و گفتار و كردار است و آن شامل فروزه‌های راستگویی و درست كرداری و امانت و صداقت است. اشو كسی را گویند كه اندیشه و گفتار و كردارش از كژی و كاستی دور و دارای صفات نیكو باشد. واژه اشوان (جمع اشو) با مقدسین عربی و saints لاتین هم ردیف و هم معنی است

كلمات مزدا (دانا) و اهورا (سرور و بزرگ) هردو به معنی خدای یكتا است. در اوستا اغلب واژه‌های اهورامزدا به طور منفرد و گاهی به شكل مركب «اهورامزدا» یا «مزدا اهورا» به همان معنی آمده‌است.

دین زرتشتی را مزدیسنی هم می‌گویند. این كلمه مركب است از دو بخش، مزده یا مزدا به معنی خداوند یكتا و یسنی به معنی پرستی و معنی تركیبی آن «پرستش خدای یكتا» یا «خداشناسی» است.

ورهرام كه پارسی آن بهرام و اصل اوستایی آن ورترغنه veretraghna است، فرشته فتح و پیروزی است. این فرشته مورد ستایش و احترام پادشاهان ساسانی بود و در جنگ‌هایی كه كه با رومیان و سایر ملل داشتند، از او طلب یاری می‌كردند تا آنها را بر دشمنان و بدخواهان وطن چیره گرداند.

مانتره‌سپند یا مانتره‌سفند یک واژه دو بخشی است. یعنی این واژه تركیب شده ‌است از دو بخش مانتره و سفند. جزو اولی به معنی كلام آسمانی است و سفند یا سپند به معنی مقدس. در آیین زرتشتی ایزدی هم به این نام وجود دارد و روز بیست و نهم ماه زرتشتی منصوب به اوست.

در ایران باستان به كسی كه آموزه‌های اشوزرتشت را به درستی به جا می‌آورد و در اندیشه و گفتار و كردار همانند اشوزرتشت بوده‌است، زرتشتروتم می‌گفتند.
در ماه نیایش، برای ماه شب اول «اندرماه» گفته شده‌است، «پرماه» شبی است كه گودی ظاهری ماه را در آن شب پرماه گویند. در همین زمینه از واژه «ویشفند» نیز نام برده شده ‌است كه ترجمه‌های گوناگونی دارد، اما تصور می‌رود كه به منظور ماه شب چهارده باشد. دلیل نیز آن است كه ویشفند به معنای بی شب است و منظور شبی است كه مانند روز روشن است. این شب نیز نمی‌تواند جز شب چهارده، شبی دیگر باشد.

پیش از ظهور اشو زرتشت پرستش ارباب انواع در میان آریایی‌ها رایج بود. آنها خدایان مورد پرستش خود را دیو می‌نامیدند چنانچه هندوها كه با ایرانیان از یک نژادند تا به امروز خدایان خود را دو DEV و خدای بزرگ را مهادو MAHA DEV و پرستشگاه خود را دوال DEVAL می‌گویند. اشو زرتشت علیه دیو پرستی یعنی پرستش ارباب انواع و خدایان گوناگون قیام كرد و ایرانیان را به پرستش اهورامزدا خدای یكتا دعوت فرمود.

زرتشتیان پنج ‌گاه در شبانه روز به نیایش پروردگار می‌پردازند. این پنج گاه و آغاز و پایان آن عبارتند از:

-گاه هاون از برآمدن خورشید تا نیمروز

- گاه رپتوین از نیمروز تا ساعت سه بعد از ظهر

- گاه ازیرن از ساعت سه بعد از نیمروز تا فرو رفتن خورشید

- گاه ایوه‌سریترم از غروب آفتاب تا ساعت دوازده شب

٥ گاه اشهن از نیمه شب تا برآمدن آفتاب

یزشن Yezeshn در ادبیات مزدیسنا به معنی ستایش است و اغلب یا كلمه نیایش كه به معنی نیاز و هدیه كردن است با هم می‌آید. یزشن از ریشه یز Yaz اوستایی است و كلمات یشت و یسنا و جشن نیز همه از این ریشه و به معنی ستایش هستند.

سروش نام یكی از فرشتگان است كه در كتاب‌های پارسی به نام جبرییل معروف شده است؛ روز هفدهم ماه زرتشتی نیز سروش نامیده شده است.

دروند Dorvand كسی را گویند كه در اندیشه و گفتار و كردار نقطه مقابل اشو باشد. به عبارت دیگر، دروند كسی است كه از همه صفات خوب بی‌بهره و جامع فروزه‌های بد باشد.

انگره مینو Angrah mainu به معنی روح تباهكار؛ كلمه دیگری است كه با گناه مینو یكی است. به نظر می‌رسد كه كلمه اهریمن مخفف انگره‌مینو باشد. گناه مینو نیز به معنای روح گناهكار است.

در دین مزدیسنا صفات پست مانند دروغ، آز، كینه، شهوت، خشم و غیره به شكل دیو مجسم شده‌اند. زرتشتیان موظفند كه با این دیوها بجنگند و آنها را از جسم و روح خود برانند.

در اوستا به جای بهشت كلمه مركب (وهشتم اهیم اشونام) آمده و این كلمه در پهلوی به فشوم اخوان اشوان یعنی بهترین جای پاكان یا بهترین حالت پاكان ترجمه شده است. بنابراین، بهشت كه مخفف واژه اوستایی وهشتم اهیم اشونام است، به معنی بهترین جای اشوان است.

بالاترین مرحله بهشت گروسمان است كه از گروثمان Nemana- Garu اوستایی مشتق و طبق فقره ٧ اردیبهشت یشت، جای ویژه اشوان است و از دروندان و بدكاران كسی را بدانجا راه نیست.

به باور زرتشتیان، در بامداد روز چهارم درگذشت، در نزدیكی پل چینود دادگاهی به ریاست فرشته مهر و حضور سروش و رشن و اشتاد تشكیل می‌شود و از روان در گذشته پرسش‌هایی به عمل می‌آید و به حساب كارهایی كه شخص متوفی در زندگی مرتكب شده است رسیدگی كامل می‌شود و از روی حكم نهایی این محكمه، روان درگذشته پاداش خوب یا بد می‌بیند. مقصود از داور تیزبین و تیز فهم نیز اشاره به قضاوت منصفانه و دقیق فرشته مهر است. مهر خیلی موشكاف است و چیزی از نظرش پنهان نمی‌ماند.

فروهر Fravahar ذره‌ای از ذرات نورالهی است كه در بدن هركس به ودیعه نهاده شده است تا روان را به راه راست هدایت و راهنمایی فرماید. فروهر هیچ وقت آلودگی به خود نمی‌پذیرد و كارش نور افشانی و نشان دادن راه راست به روان است. پس از مرگ بدن، فروهر راه بالا را می‌پیماید، به منبع اصلی خود می‌پیوندد و فقط روان است كه به مناسبت كارهای نیک یا بدی كه در دنیا مرتكب شده است، پاداش می‌بیند.

با وجود این‌كه پدر زرتشت پوروشسب نام داشت، اما در اوستا اغلب به نام زرتشت اسپنتمان بر می‌خوریم و این دو علت دارد؛ یكی این‌كه جد نهم زرتشت شخصی بسیار زاهد و پرهیزكار به نام اسپنتمان بود، بنابراین پیامبر خودش را از دودمان اسپنتمان می‌خواند. علت دیگر این‌كه كلمه اسپنتمان به معنی مقدس و پاک است، بنابراین زرتشت اسپنتمان را می‌شود به زرتشت مقدس ترجمه كرد.

در خورشید نیایش همانند بسیاری از نیایش های دیگر، تعبیرهای شاعرانه و بسیار زیبایی وجود دارد. در خورشید نیایش ، خورشید و ماه به دو چشمان اهورامزدا تشبیه شده است كه یكی در روز و دیگری در شب، جهان را روشن و تابناک می‌سازند.

در خورشیدنیایش فرشته مهر نیز با صفت «دارنده و صاحب دشت های فراخ» ستوده شده است. پژوهشگران براین باورند كه مراد از این صفت میدان گسترده ای است كه جولانگاه این فرشته است و از هنگام برآمدن خورشید در زمانی كوتاه گستره‌ای بزرگ را روشنایی می‌بخشد. فرشته مهر، فرشته فروغ و روشنایی است و یا خورشید همیشه همراه است.

واژه مركب اوستایی هوره‌خشیته Hvare khshaeta به تدریج تغییر شكل یافته و به خورشید پارسی تبدیل شده است.

برسم شاخه هایی است كه غالباً از درخت انار یا درخت دیگر به طرز مخصوصی چیده و بسته شده و هنگام سرودن یسنا آب زور روی آن ریخته می‌شود. آبی كه از روی برسم گذشته و با فشرده هوم مخلوط و با خواندن آیات مانتره تقدیس شده باشد، پس از انجام تلاوت به عنوان تبرک نوشیده می‌شود.

هوم گیاهی است كه ساقه كوتاه گره گرهی دارد و در كوه های ایران و افغانستان می‌روید . ساقه خشک این گیاه را موبد هنگام تلاوت می‌كوبد و شیره آن را با آب زور مخلوط می‌كند.

در ایران باستان مردم به چهار طبقه تقسیم شده بودند، از این قرار :

۱) طبقه روحانیان كه آن ها را اتورنان می‌گفتند،

٢) سربازان و جنگجویان كه به ارتشتاران معروف بودند.

٣) دهقانان و كشاورزان كه آن ها را واستریوشان می‌خواندند

٤) طبقه صنعت گر و افزارمند كشور كه به نام هوتخشان مشهور بودند.

صندل نام چند گونه چوب معطر درختان استوایی است. به ویژه درختی پیوسته سبز كه بومی ‌هندوستان است. زرتشتیان به ویژه پارسیان آن را برای بخور روی آتش می‌گذارند و بوی خوش در هوا پراكنده می‌شود. صندل در ساختن اشیای زینتی نیز به كار می‌رود. روغن آن در خاورمیانه به عنوان عطر فراوان استفاده می‌شود. صندل را مفرح و مقوی دل و نافع برای كاستن تب های تند صفراوی می‌دانند و تركیب آن با گلاب و كمی‌كافور را بر پیشانی می‌مالند كه گویا برای رفع سردرد سودمند است.

ایرانیان باستان نخستین مردمانی بودند كه توانستند نفت و آب را از طریق لوله جابه جا كنند. هم چنین آنان روش حمل مایعات از جمله نفت با كشتی را به دیگران آموختند.

به این مناسبت آمریكاییان چون هر دو طریقه حمل و توزیع نفت از مطالعه تاریخ كشور ما آموخته بودند برای ارج شناسی و سپاسداری؛ نخستین كشتی بخاری كه در سال 1878 ساخته شد و حدود یک هزار تن ظرفیت داشت را به نام «زرتشت» نامیدند.

درمیان زرتشتیان خواندن نمار به صورت گروهی، گواه پیوستگی و همازوری است. ما در گهنبارها و جشن ها و مراسم دینی مانند پرسه و سال و.. نماز را به صورت گروهی برگزار می‌كنیم. ترتیب خواندن نماز گروهی (جماعت):

نماز گروهی یا هم بندگی یا همازور شدن در ستایش، به سه طریق ممكن است:

- یک نفر قسمتی از اوستای تعیین شده را خوانده بقیه تكرار كنند.

- تمام حضار با هم یک قسمت اوستا یا یک اوستای مخصوص را با هم با آواز بخوانند.

- یک یا چند نفر اوستای مخصوص را خوانده، بقیه بدون حرف زدن با حالت واج گوش دهند.

حالت اول و دوم نماز جماعت باید در حال ایستاده، حالت سوم را می‌توان نشسته انجام داد.
نوع مطلب : تاریخی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 17 فروردین 1392
شنبه 17 فروردین 1392 01:13 ب.ظ
وبلاگت رو دوست داشتم افتخار میدی تبادل لینک داشته باشیم؟
شنبه 17 فروردین 1392 01:13 ب.ظ
سیستم تبادل لینک هوشمند و پرقدرت لینک 118 افتتاح شد برای افزایش بازدید و معرفی وبلاگ خود به دیگران لینک خود را رایگان در سیستم تبادل لینک 118 ثبت کنید.

تبادل لینک سه طرفه آسان ترین ، موثرترین و بدون هزینه ترین روش برای افزایش بازدید می باشد.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی